พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง

พันตำรวจเอก ศุภวัช  ปานแดง (จักรินทร์ 7)

รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx

Skip to toolbar