พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ

พันตำรวจเอก ชัยกฤต  โพธิ์อ๊ะ (จักรินทร์ 4)

รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : xxxxxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx

Skip to toolbar