พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช

พันตำรวจเอก กรกฎ  โปชยะวณิช (จักรินทร์ 8)

รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx

Skip to toolbar