บก สปพ. (191) “เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” เสริมทักษะกำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

บก สปพ. (191) “เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” เสริมทักษะกำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว บก.จร. โดย พล.ต.ต.สมบูรณ์

เทียนขาว ผบก.สปพ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรและผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัด

ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล

Skip to toolbar