กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

หน่วยงานในสังกัด บก.สปพ.