กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

ติดต่อเรา