กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน