🙏วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์ไทย

🙏วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระมหากษัตริย์ไทย เพราะพระบารมี
ทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

# บก.สปพ (191) ที่พึ่งแรกของประชาชน
# เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar