“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ”

👮🏻‍♀️👮🏻🚓🚑🚒🩹🚔⛑👮🏻‍♀️👮🏻
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ”
❤️💙🤍

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. ให้ กก.สายตรวจ บก.สปพ.
จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
มีความพร้อมในการเผชิญเหตุต่างๆ ได้ในทุกมิติ อาทิ การเพิ่มศักยภาพกำลังพล ฝึกการใช้อาวุธปืน รวมถึง การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
/ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) / การใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ข้าราชการตำรวจสายตรวจ
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กก.สายตรวจ โดย พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจ ตอบสนองนโยบาย ของผู้บังคับบัญชา จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
“191 ฟื้นชีวิตผู้ประสบภัย ต่อลมหายใจให้ประชาชน” ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19
⭐️หัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้
-วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
-การใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)
-ฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแยกฝึกเป็นชุดปฏิบัติ
-ทดสอบความรู้ ข้อเขียน และ สอบการปฏิบัติจริง โดยคณะวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

#บก.สปพ.(191)ที่พึ่งแรกของประชาชน
#โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
#สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
#นครบาลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนAdd Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar