หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ

ว่าที่ พ.ต.อ. วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02 354 6137 โทรสาร 02 354 6138

“ฝอ.บก.สปพ.”

กองกำกับการม้าตำรวจ

พ.ต.อ. วัชระ เทพเสน

ผู้กำกับการม้าตำรวจ

1271 ถ.เอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กทม. 10150

เบอร์โทรศัพท์ 02 895 3333 โทรสาร 02 895 3342

“ม้า”

กองกำกับการสุนัขตำรวจ

พ.ต.อ. อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ

ผู้กำกับการสุนัขตำรวจ

217 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

เบอร์โทรศัพท์ 02 573 7125 โทรสาร 02 573 7125

“K-9”

กองกำกับการศูนย์รวมข่าว

พ.ต.อ. กิตติพจน์ แก้วศรีงาม

ผู้กำกับการศูนย์รวมข่าว

123 ม.2 อาคาร บก.จร. (บก.02) ชั้น 4 ถ.วิภาวดี-รังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02 537 8104-5 โทรสาร 02 537 8112-3

“ผ่านฟ้า”

กองกำกับการสายตรวจ

พ.ต.อ. เด่นหล้า รัตนกิจ

ผู้กำกับการสายตรวจ

29 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02 537 8661 โทรสาร 02 537 8660

“สายตรวจ”

กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย

พ.ต.อ. ฤทธิเดช อนันตโสภณ

ผู้กำกับการต่อต้านการก่อการร้าย

699 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 (กองบินตำรวจ)

เบอร์โทรศัพท์ 02 521 5321 โทรสาร 02 521 0534

“อรินทราช 26”

กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด

พ.ต.อ. ณัฐ​พงศ์​ สิริ​พลัง​คา​นนท์​

ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด

52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

เบอร์โทรศัพท์ 02 243 1256 โทรสาร 02 243 5610

“EOD”

กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล

พ.ต.อ. วิฑูรย์ พูนพิพัฒน์กิจ

ผู้กำกับการกลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล

1271 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอนใต้ กทม. 10150

เบอร์โทรศัพท์ 02 895 3341,02-574 0648

โทรสาร 02 895 3341

“กสพ.”

Skip to toolbar