“รับฟังปัญหาเพื่อคลายทุกข์ ลดภาวะซึมเศร้า นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

วันนี้ 23 ก.พ.65
เวลา 09.00-16.00 น.
บก.สปพ.(191) ดำเนินโครงการ นำร่องป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจตามนโยบาย ผบช.น.
ในโครงการ “เพื่อนเศร้า เราห่วงใย ร่วมขจัดภาวะซึมเศร้า ของกำลังพล”เพื่อสร้างทีมขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีการ ด้านการรับฟังและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ อันสามารถช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า
ลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามดำริของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. และ พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิชรอง ผบก.สปพ. ซึ่งมีความห่วงใยและปรารถนาดี
ในการสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ ให้มีความสุข อันจะเป็นผลดีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม โดยดำเนินการอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจาก สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่มีอาสาสมัครผู้ดูแลทำหน้าที่รับฟังและคลายทุกข์ให้แก่ผู้มารับคำปรึกษามายาวนานกว่า 40 ปี นำโดย คุณศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์ ผู้อำนวยการสมาคม
สะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีหญิงดอกเตอร์ พนมพร พุ่มจันทร์

บก.สปพ.(191) ที่พึ่งแรกของประชาชน?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar