” ยินดีต้อนรับ ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ สู่ครอบครัว 191 (บก.สปพ.)”

♡♡เราจะก้าวไปด้วยกัน♡♡

วันที่ 24 -25 ก.พ.65

เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ.

พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. เป็นประธานจัดอบรมข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
ระดับ รองสว.-ผบ หมู่ วาระประจำปี 2564 ซึ่งมาปฏิบัติงานกองกำกับการในสังกัดเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ข้อราชการต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติระเบียบวินัย บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พร้อมรับใช้
เป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชน

#กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

# บก.สปพ.(191) ที่พึ่งแรกของประชาชน

???

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar