ผู้บังคับบัญชา

พลตำรวจตรี ภานพ วรธนัชชากุล
พลตำรวจตรี ภานพ วรธนัชชากุล
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
พ.ต.อ.ชัยกฤต  โพธิ์อ๊ะ
พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 4)
พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี
พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 3)
พ.ต.อ.กรกฎ  โปชยะวณิช
พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 8)
พ.ต.อ.ศุภวัช  ปานแดง
พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 7)
พ.ต.อ.พิทักษ์  สุทธิกุล
พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 6)
พ.ต.อ.โรจนินทร์  ทองใบ
พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 5)
พ.ต.อ.ประสงค์  อานมณี
พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี
รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(จักรินทร์ 3)
Skip to toolbar