บก.สปพ.(191) มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สปพ.

บก.สปพ.(191) มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สปพ.

วันที่ 22 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สปพ. โดยมี รอง ผบก.สปพ. และ ผกก.ในสังกัด พร้อมทั้งผู้แทนผู้ปกครอง-บุตรธิดา มาร่วมพิธีรับมอบทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน เพื่อเป็นสวัสดิการและเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจแก่บุตรและธิดาข้าราชการส่งเสริมให้มีขวัญกำลังใจที่ดี ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความภาคภูมิใจแก่บิดามารดาและสามารถเป็นที่พึ่งยามที่บิดามารดาเกษียณอายุราชการไปแล้วได้ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar