บก.สปพ. จัดตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปี 2565

🚑🔍🔎🚑

บก.สปพ. จัดตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.65

🔍👮🏻‍♀️👮🏻‍♀️🔎

พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. มอบหมายให้ ฝ่ายอำนวยการ บก.สปพ. ประสาน บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ตำรวจ
มาให้บริการตรวจสุขภาพกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2565 โดยเริ่มวันที่ 9 ก.ย.65 เป็นวันแรก ณ อาคารฝึกอบรม บก.สปพ.

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥

#สุขภาพดีไม่มีขาย
#ตรวจสุขภาพประจำปี2565
#บก.สปพ.(191)ที่พึ่งแรกของประชาชน

🚑🚑🚑


Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar