บก.สปพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บก.สปพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “2 เมษายน 2565″ผ่านช่องทาง QR-Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar