หน่วยงานในสังกัด บก.สปพ.

สายตรวจ

สายตรวจ

ศูนย์รวมข่าว

ศูนย์รวมข่าว

สุนัขตำรวจ

สุนัขตำรวจ

ต่อต้านการก่อการร้าย

ต่อต้านการก่อการร้าย

เก็บกู้วัตถุระเบิด

เก็บกู้วัตถุระเบิด

ม้าตำรวจ

ม้าตำรวจ

สัตวแพทย์และสัตวบาล

สัตวแพทย์และสัตวบาล

สายตรวจ 191

สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน
ทำดี ทำได้ ทำทันที

ติดต่อเรา

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

”29

Skip to toolbar